Tarieven

Voor individuele therapie heb ik plek op maandag, dinsdag en donderdag – op de overige dagen zijn er geen mogelijkheden. 

Groeps-Intensive Zenuwstelselregulatie:  €450  (4 groepssessies van elk 3 uur met max. 6 deelnemers)

Individuele therapie:  €125 per sessie (vrijgesteld van BTW)

Deelnemers aan de groeps-intensives krijgen voorrang bij de individuele therapie. 

Hoeveel sessies je nodig hebt, hangt af van jouw wensen, je klacht(en) en de tijd die jij nodig hebt om de opgedane inzichten te integreren in je dagelijkse leven.

Voor individuele therapie geldt dat we over het algemeen eens in de twee weken afspreken. Een sessie duurt 55 minuten en gebeurt op afspraak. In het belang van de voortgang van de therapie is het belangrijk om regelmatig te komen (eens in de 2 weken).

Annulering of verplaatsing van een individuele sessie kan tot 48 uur van te voren kosteloos . Bij afzegging of verplaatsing binnen 48 uur of niet verschijnen,  wordt de volledige sessie in rekening gebracht. Voor de groep-intensives, workshops en trainingen gelden andere annuleringsvoorwaarden. 

Vergoeding

Gesprekken worden door een groot deel van de zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding is afhankelijk van je verzekering en je pakket. De facturen dien je zelf in bij de zorgverzekeraar.

Ik ben lid van NVPA en RBCZ/TCZ.  Op de site van de NVPA vind je een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar.

Verzekeraars maken een onderscheid tussen Psycholoog NIP en Psycholoog BIG. Ik werk als psycholoog NIP en de sessies worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar vanuit de aanvullende verzekering. Als je aanvullend verzekerd bent (en de verzekeraar vergoed) is het verschil in kosten tussen een BIG of NIP psycholoog minimaal, omdat er geen aanspraak wordt gemaakt op je eigen risico.

Het kiezen voor een NIP psycholoog heeft een aantal voordelen ten opzichte van een BIG psycholoog:

  • Persoonlijke benadering binnen een kleine praktijk
  • Keuze vrijheid van psycholoog
  • Geen lange wachttijd
  • Geen verwijzing van de huisarts nodig
  • In de meeste gevallen vergoeding vanuit aanvullende verzekering. Dit betekent geen aanspraak op het eigen risico.
  • Persoonlijke gegevens worden niet gecommuniceerd met de zorgverzekeraar

Kwaliteit

De kwaliteit van mijn werk is gewaarborgd in het feit dat ik door mijn beroepsvereniging NVPA gehouden ben aan nascholing en intervisie/ supervisie. Ik blijf tevens vanuit mijn eigen interesse trainingen en opleidingen volgen. Tweemaandelijks en zo nodig eerder heb ik inspirerende intervisie bijeenkomsten met gelijkgestemde therapeuten.

Klachtenregeling, Ethische Code, Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Indien je niet tevreden bent over de behandeling dan is het belangrijk om dit met mij te bespreken. We proberen dan samen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, kun je je wenden tot het SCAG. Ik heb in het kader van de Wkkgz een klachtenregeling getroffen bij SCAG. Ik ben gehouden aan de Beroepscode voor Psychologen van het NIP en de Beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociaal Therapeuten (NVPA). Op levering van mijn diensten zijn de  Algemene voorwaarden  van Psychologenpraktijk Wianda Hoogakker van toepassing. Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Hoe? Dat kun je hier lezen, in mijn Privacyverklarling